FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/01/2015

Barns umgängesrätt med morföräldrar

Hej jag undrar vilken rätt vårat barnbarn har att få träffa oss hans mormor o morfar och hans mammas släkt .Hans mamma dog 2012 när vårat barnbarn skulle fylla 3 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor kring barn, vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalken(FB), den hittar du https://lagen.nu/1949:381.

Vårdnadshavarna har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt möjligt tillgodoses(FB 6 kap 15 §).
I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det en viktig uppgift för socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov. Lagstiftaren har särskilt betonat barnets behov av umgänge med sina mor och farföräldrar(FB 6 kap 15 a §).

I första hand försöker Socialnämnden få till stånd en överenskommelse med vårdnadshavaren men om det inte är möjligt så kan nämnden väcka talan för att tillgodose barnets behov av att umgås med er som morföräldrar men också med andra som står barnet nära. Domstolen kan då fatta ett interimistiskt beslut, vilket betyder att de tar ett tillfälligt beslut som gäller omedelbart fram tills saken är utredd(FB 6 kap 20 §).

Mitt råd är att ni omedelbart vänder er till Socialnämnden eftersom ni inte själv kan föra talan om rätt till umgänge med ert barnbarn.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Mvh

Cornelia GöranssonRådgivare