Barns umgängesrätt med en förälder

2016-02-07 i Barnrätt
FRÅGA
HejMin fru har sen tidigare barn med en man hon var gift med som idag har ensamvårdnad om barnen, De är 15 och 12 år gamla och vi undrar om det finns en lagstiftan som säger att barnen har umgängesrätt med modern eller har pappan i detta fall rätt att förvägra barnen att träffa sin mor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kapitel 6 i föräldrabalken (FB) reglerar umgängesfrågor mellan barn och föräldrar. Alla beslut som gäller umgänge ska tas med barnets bästa i beaktande. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tas särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Man ska komma ihåg att det är barnet som har en rättighet till umgänge och inte en förälder, det finns ingen plikt för ett barn att umgås med en förälder. Hänsyn till barnets vilja tas i relation till ålder och mognad, eftersom barnen i detta fallet är relativt gamla kommer stor vikt läggas vid deras egen vilja.

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med oberoende av om denne förälder är vårdnadshavare eller inte (6 kap. 15 § FB). Bägge föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänge verkligen sker och en boendeförälder har stort ansvar för att göra umgänge möjligt.

En förälder som vill umgås med sitt barn i större utsträckning kan föra talan i domstol för att få ett beslut om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Det är även möjligt att avtala om umgänge föräldrar emellan, ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Pappan har alltså ingen rätt att förvägra barnen umgänge sin mor, vill barnen träffa sin mor har de rätt till det och pappan ska se till att uppfylla sitt ansvar för att umgänget blir av.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1545)
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn
2020-10-15 Kan man upphäva umgängesrätten?

Alla besvarade frågor (85158)