Barns ställning i vårdnadstvister

2016-01-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har tre frågor gällande barnets ställning i vårdnadstvister. Spelar barnets ålder roll när det kommer till möjligheten att ha något att säga till om? Är det vanligare att vårdnaden blir delad jämt på båda föräldrarna eller att någon av dem får hela vårdnaden? Hur betydelsefull är barnets vilja när det ska fattas ett beslut? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadsfrågor behandlas i 6 kapitlet i föräldrabalken (FB) (se här). Enligt 6 kap 2a § FB ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder. Åldern kan alltså spela roll i detta fall, ett barn som har nått sådan mognad att viljan har betydelse kan alltså ha mer "att säga till om". Gäller det väldigt små barn har deras vilja inte lika stor betydelse.

På din fråga om det är vanligare med gemensam vårdnad eller enskild vårdnad är svår att besvara. Vilken vårdnadsform som domstolen beslutar om beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det man kan göra är att titta på tidigare avgöranden. Däremot kan sägas det att barnets bästa är det som ska vara avgörande i frågor om vårdnad. Det bästa för barnet brukar normalt sätt vara en god kontakt med båda sina föräldrar och detta har ansetts uppfyllas bäst genom gemensam vårdnad.

I frågan om hur mycket man tar hänsyn till barnets vilja är det som ovan nämnt med beaktande av barnets ålder. Det som man tar stor hänsyn till är vad som är bäst för barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85361)