FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/11/2017

Barns skolplacering och folkbokföring

Hur går man tillväga om man är oense om vart ens barn ska gå i skolan? Hur beslutas det tillslut om man inte kommer någonstans i frågan?

Hur beslutas det kring vart barnet ska vara folkbokförd? Barnet står skriven hos den ena föräldern nu. kan den andra skriva över barnet till sig utan att man är överens om det?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skolplacering
Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad om ert barn. Ni ska tillsammans ta beslut om barnets personliga angelägenheter och därav tillsammans besluta om var ert barn ska gå i skolan. Detta framgår av 6 kap. 11 och 13 §§ Föräldrabalken. Det är viktigt att ni kommer överens om en sådan fråga men om skälen är tillräckligt starka kan hemkommunen bestämma var barnet ska gå i skolan.

Här kan du läsa ett dokument från Skolverket om bland annat barns skolplacering.

Min rekommendation är att ni i första hand försöker komma överens om skolplaceringen innan ni kontaktar hemkommunen.

Folkbokföring
Barnet ska folkbokföras där han eller hon spenderar flest nätter. Förutsatt att ni har gemensam vårdnad ska ändring av barnets folkbokföring göras av båda vårdnadshavarna, 30 § Folkbokföringslagen. Då jag utgår från att ni har gemensam vårdnad kan den ena föräldern inte folkbokföra barnet hos sig utan att vara överens med den andre föräldern. Här kan du läsa mer om barns folkbokföring.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”