Bröstarvinges rättigheter vid arvskifte

Hej!

Min mamma har bakom min rygg betalat en skatteskuld för mitt syskon på över 500 000.

Hon har även betalat en kontantinsats på en lägenhet för syskonet plus att hon betalat lån och amortering på lägenheten. Hon betalade även en helrenovering av lägenheten och möjliggjorde för syskonet att göra bostadskarriär.

Detta med stor hjälp från sin man som har gott ställt och som inte är vår far.

Jag är övertygad om att hon även kommer att försöka minimera mitt arv.

Vad har jag för rättigheter i detta?

Dom kommer aldrig att erkänna något utan lär neka och dom har till och med kontaktat en advokat för att bryta med mig eftersom jag vill att det ska vara rättvist men det vill inte dom.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att var och en har rätt att disponera sina tillgångar hur man vill. Dock finns begränsningar. Det är inte lagenligt att till exempel testamentera bort barnets laglott (hälften av dennes arv). Om detta sker måste barnet påkalla jämkning av testamentet. En jämkning måste begäras senast sex månader efter att du delgivits testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken).

I övrigt kan sägas att betalningen av skatteskulden som din mamma gör till ditt syskon är att anse som förskott på arv. Det som en arvlåtare (din mamma) ger i gåva till en bröstarvinge (barn) ska alltså som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 §). Betalning av annans skuld, betalning av kontantinsats m.m. räknas som en gåva. Detta gäller så länge inte mamman tydligt uttryckt annat, till exempel genom ett gåvobrev. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta. Detta innebär att ditt syskon, vid en eventuell framtida tvist, har bördan att bevisa att gåvorna inte är ett förskott på arv. Om gåvorna är ett förskott på arv, föranleder detta att ditt syskon kommer få ut mindre i arv efter din mamma (under förutsättningen att det inte finns ett testamente som föreskriver annat).

Dina rättigheter baserar sig sålunda främst på din lagliga rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (arvet), vilket konkret betyder att om en förälder efterlämnar två barn, ska de dela på arvet och få 50 % vardera. Laglotten är hälften av arvslotten och blir 25 % för varje barn i detta fall. När det är dags för arvskifte bör du således vara uppmärksam på om det finns ett testamente, och om sådant finns, bör du undersöka att din laglott inte kränkts. Om laglotten kränkts, kan jämkning påkallas. Vidare bör du vid fördelningen av arvet utfå en större andel än ditt syskon, med hänsyn till gåvorna som mamman gett och som enligt huvudregeln ska avräknas på framtida arv.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”