FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/05/2017

Barns rättigheter och växelvis boende

Hej.

Jag har delad vårdnad men just nu bor mina två pojkar på 6 och 7 år hos sin pappa eftersom jag behöver ta mitt körkort så jag kan lämna och hämta på dagis/skola. Vi bor i samma kommun med 3 mils avstånd. Pappan nekar mig också att ha barnen varannan vecka även om det är sagt så. Sen säger han med att om jag inte hämtar mina pojkar den tid han vill eller vart han vill så får jag inte ha umgänge med barnen. Vad är mina barns rättigheter och vad kan jag göra för att få växelvis boende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 6 kap 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vidare ska barn även behandlas med aktning för sin person och egenart.

6 kap 2 a § FB stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska vidare tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det framgår att ni har delad vårdnad men att boende-frågan för tillfället är ordnad så att barnen bor hos pappan. En vårdnadshavares uppgift är att säkerställa en god och trygg uppväxt för barnen, och det är en allmän uppfattning att det får antas vara det bästa för barnen att ha en god relation till båda föräldrarna - i den mån ingen omständighet talar emot detta.

Att pappan följaktligen försvårar umgänge för barnen med dig är inte acceptabelt. Barnet ska nämligen ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, 6:15 FB.

Vill du få ordnat ett boende som sker växelvis, kan du antingen försöka komma överens med pappan om detta och skriva ett skriftligt avtal som sedan socialnämnden godkänner, 6:14 a 2 st FB. Annars kan du vända dig till rätten som kommer utreda alla omständigheter och sedan bestämma hur boendet ska vara ordnat, 6:15 a FB.

Hoppas det var svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna BarfoedRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”