Barns rättighet till umgänge med den ene föräldern

2017-12-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag , BUP och socialen har försökt få pappan skriva på en flytt av vår minste son till mig då de och jag samt han själv anser att han har det bättre hos mig och vill bo där syskonen bor.Pappan vägrar att skriva på och av den anledningen ansöker jag nu om ensam vårdnad i tingsrätt. Alla 3 barnen är rädda för sin pappa och vill ej åka dit. Vad har de för rättigheter? får de om de själva vill stanna hos mig utan att jag bryter mot lagen under utredning om vårdnad?Mvh orolig mamma som kämpar för barns välmående
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara säga hur tråkigt det är att du hamnat i denna situation, men jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.

Regler om vårdnad av barn regleras i föräldrabalkens sjätte kapitel. Som huvudregel i alla vårdnadstvister gäller att barnets bästa ska sättas i fokus [6kap. 2a § föräldrabalken]. Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid beräkningen av vad som är barnets bästa, brukar en speciellt ta hänsyn till om barnet utsätts för en risk att behandlas illa men också barnets rätt att ha god kontakt med båda föräldrarna. Märk väl att det handlar om barnets rätt till god kontakt med föräldrarna. Det spelar alltså ingen roll om föräldern vill träffa barnen, för om barnen inte vill så behöver de inte [6 kap 15 § föräldrabalken]. Eftersom både BUP, socialen och pappan medgett att du har bäst hand om barnen, ser jag ingen annan anledning till varför du inte skulle kunna ta hand om alla tre.

Du som vårdnadshavare har också rätt att bestämma åt dina barn, med hänsyn till deras ålder och mognad [6 kap 11 § föräldrabalken]. Det innebär att om dina barn är väldigt små, kan du bestämma lite mer över deras vilja, såklart utefter vad som är bäst för barnen. Om dina barn är lite äldre, ca 12-års åldern, ska man ta stor hänsyn till vad barnen själva vill. De behöver dock inte vara 12, utan en mogen 10-årings vilja kan vara minst lika beaktansvärd.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att utefter den information du presenterat för mig, och utefter den information jag presenterat för dig, blir min bedömning att dina barn själva bestämmer om de vill träffa sin pappa eller inte. I första hand bestämmer de själva, men om de är väldigt små har du möjlighet att bestämma lite mer utefter vad som är bäst för barnen. Dock verkar det vara klargjort vem som har bäst hand om barnen eftersom BUP, socialen och pappan menat att du tar väl hand om dem. Du bryter inte mot lagen för att de vill vara hos dig.

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?