Barns rätt till umgänge med båda föräldrar

2017-01-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Är separerad med två små barn, de bor hos mig och den andra föräldern bor 17 mil bort. Har en fråga om umgänge, och undrar vad som är det bästa för ett barn på två år och ett på 6 månader när det kommer till umgänge med den andra föräldern?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det framkommer av föräldrabalken (FB) 15:1 st 1 (här). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt, vilket framkommer av FB 15:1 st 2 (här). Vid bedömningen av umgängesfrågor ska hänsyn främst tas till barnets bästa. Det ska härtill särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det framkommer av FB 6:2a st 1-3 (här). Mot detta måste dock vägas de risker för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Skulle dessa risker finnas är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet då en ny bedömning i så fall måste göras.

Dina barn har alltså en laglig rätt (d.v.s. ingen plikt) till umgänge med den andra föräldern. Barn i ung ålder har ett särskilt behov av stabilitet och det är därför viktigt att umgängesbehovet tillgodoses för dessa. Min samlade bedömning är därmed att det bästa för barnen är att de har en god och regelbunden kontakt med den andra föräldern.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?