Barns rätt till eget rum

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo har 2 gemensamma bar (pojke 2 och flicka 4 år) och jag har en dotter som bor hör varannan vecka som är 9år. Vi bor just nu i en stor 4a så dom små delar rum och min 9 åring har ett eget rum. Dock så har denna lägenheten blivit för dyr så vi letar efter en billigare Med vetskapen att vi kanske måste flytta till en 3a. Dock så innebär det alla 3 barnen måste dela sovrum. Mitt ex som är pappa till de äldsta barnet säger då att lagen säger att min dotter och hennes lillebror inte får dela rum då de är av olika kön och att han då kommer ansöka om att få henne boende hos sig på heltid. Jag kan inte hitta något om någon sådan lag. Finns den lagen? Kommer han kunna ansöka om att få boende delen om hon inte får ett eget rum?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer för tydlighetens skull dela upp din fråga i två delar, en om huruvida dina barn får dela rum eller ej, och en om det är möjligt för din dotters pappa att ansöka om att domstolen ska bestämma om er dotters boende.

Det finns ingen svensk lagstiftning som säger att att barn har rätt till ett eget rum. Det är därför upp till föräldrarna att bestämma huruvida barnet ska ha ett eget rum, eller dela med föräldrar eller syskon. Att tre barn delar rum kan anses som trångbott enligt Boverkets definition av trångboddhet. Boverkets definition medför dock inga juridiska skyldigheter eller krav.

Regler om barns boende hittar vi i föräldrabalken (FB). Kan inte vårdnadshavarna komma överens kan rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med, om en av vårdnadshavarna väcker talan (6 kap. 14a § första stycket FB). Inget hindrar att rätten beslutar om växelvis boende, såsom ni har det nu, om det anses vara bäst för barnet. Dock kräver växelvis boende en god samarbetsförmåga. I alla beslut om boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vad som anses vara barnets bästa beror på omständigheterna i just ert fall. Ju äldre er dotter blir, ju mer ska rätten ta hänsyn till hennes vilja vid beslut om boende (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Ni som föräldrar kan också själva avtala om barnets boende. Avtalet är gäller så länge det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Vill ni slippa domstolsprocess är det alltså enklast om ni kan komma överens om boendesituationen.

Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att dina barn inte får bo i samma rum. Din dotters pappa kan alltså inte bara på den grunden få rätt till att er dotter endast ska bo hos honom. Däremot finns inga hinder mot att han ändå väcker talan i rätten om att ändra er dotters boendeform. Enklast är det såklart om ni kan komma överens själva.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96503)