Barns rätt till arv

2016-01-24 i Efterarv
FRÅGA
Hej, jag är svensk medborgare men bosatt (skriven) i Danmark sedan flera år tillbaka. Min mor dog för ett par år sedan och jag fick inte ärva en enda krona från dødsboet då min far fick allt, han bor kvar i huset och de är gifta. Nu är min fråga, har jag rätt att kräva något arv från min mor? Kan jag bli arvslös om min far väljer att testamera allt till sina kusiner? Vad har jag för rättigheter när jag bor och skriven i Danmark till mina föräldras arv i Sverige? Har min far rätt att testamera bort sina tillgångar till andra personer? och hur mycket? Tack på förhandMvhPetra Olsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) (se här). Enligt 2 kap 1 § ÄB ingår den avlidnes barn i första arvsklassen, det är alltså barnen som först har rätt till arv. Dock så finns det ett undantag från detta i 3 kap 1 § ÄB som säger att om den avlidne var gift tillfaller arvet den efterlevande maken. De gemensamma barnen får då vänta på sitt arv från den avlidne föräldern till förmån för den efterlevande föräldern, barnen får så kallad efterarvsrätt enligt 3 kap 2 § ÄB. Det är endast särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. Vid dödsfallet görs en bodelning mellan makarna, och den del (kvot) som skulle tillfallit den avlidne maken ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte får göra vad som helst med egendomen, till exempel får man inte testamentera bort egendomen.

Som barn (bröstarvinge) har man något som heter laglott enligt 7 kap 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten. Laglottsrätten innebär att trots att ens föräldrar har testamenterat bort all egendom har man som barn rätt till hälften av det som man skulle ha fått ärva. Laglotten går inte att testamentera bort.

I ditt fall innebär detta att du får avstå arvet från din mamma till förmån för din pappa, men att du har rätt till efterarv från din mamma när din pappa går bort. Från din mamma har du rätt att ärva kvoten som räknades ut vid bodelningen. Din pappa kan testamentera bort alla sina tillgångar, förutom det han ärvt med fri förfoganderätt, alltså inte det som han ärvt av din mamma. Du kan däremot invända mot testamentet och hävda din laglott eftersom att du också har rätt till arv efter din pappa. Din pappa kan alltså inte göra dig arvslös. Jag uppfattar det som att dina föräldrar är svenska medborgare och då ska frågan bedömas enligt svensk rätt och då har du som bröstarvinge arvsrätt. Den försvinner inte för att du bor i Danmark.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll