Barns rätt att komma till tals vid vårdnadstvist

2019-03-25 i Barnrätt
FRÅGA
Vilken ställning har barn under 12 år i vårdnadstvister?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I föräldrabalken anges det att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st. FB). Det finns därmed ingen uttalad åldersgräns, utan en avvägning sker från fall till fall. Rätten ser till individen, hur denne resonerar och vilka argument som framförs, därmed kan en tioårings vilja väga tyngre än en tolvårings, om denne verkar veta vad den vill.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1239)
2019-07-19 Barnets bästa i frågan om kontakt med vårdnadshavare
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?
2019-07-17 Har jag rätt till umgänge med mitt barn?

Alla besvarade frågor (71168)