Barns rätt att komma till tals vid vårdnadstvist

2019-03-25 i Barnrätt
FRÅGA
Vilken ställning har barn under 12 år i vårdnadstvister?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I föräldrabalken anges det att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st. FB). Det finns därmed ingen uttalad åldersgräns, utan en avvägning sker från fall till fall. Rätten ser till individen, hur denne resonerar och vilka argument som framförs, därmed kan en tioårings vilja väga tyngre än en tolvårings, om denne verkar veta vad den vill.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1157)
2019-04-24 Underhållsbidrag till sambos barn
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

Alla besvarade frågor (68160)