Barns rätt att jämka testamente för att få ut sin laglott

2017-06-07 i Testamente
FRÅGA
Jo saken e den Samboförhållanden inga gemensamma, barn fastighet tillsammans 50/50 fastighetens värde är 2 miljoner, testamenterar min del till Sambon vad får hon och hur mycket får mina tre barn var.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller sambor så ärver de inte varandra alls. Lagen som reglerar arv är ärvdabalken och i denna finns inget skrivet om någon arvsrätt till sambor. Således krävs ett testamente för att sambor ska ärva varandra. I ert fall finns det ett testamente men det finns även barn som har en rätt att ärva enligt lagen. Jag kommer därför att gå igenom vad som gäller för testamentet och vad barnen har för rätt till arv. I svaret kommer jag enbart utgå från vad som gäller för arv av själva fastigheten och inte för annan egendom i förhållandet.

Om testamentet och dess effekt
Om vi börjar med själva testamentet så är det giltigt om det är underskrivet och bevittnat. Detta regleras i 10 kapitlet 1 § ärvdabalken, här. Jag förutsätter här att det handlar om ett giltigt testamente. Om du då testamenterar bort din del av fastigheten så kommer din sambo i enlighet med testamentet att ärva hela din del. Dina barn kommer enligt testamentet inte att ärva någonting av fastigheten.

Barnens rätt att ärva
Barn har dock en rätt att ärva sina föräldrar. De har rätt att ärva före alla andra enligt lag (se 2 kapitlet 1 § ärvdabalken här). De ska enligt samma bestämmelse dela lika på arvet om det finns fler barn. Detta betyder i ditt fall att dina tre barn ska ärva 1/3 var av din del av fastigheten enligt lagen.

Eftersom du har testamenterat bort denna del så har barnens arv av fastigheten försvunnit. Barn kan inte göras arvlösa genom ett testamente då de har rätt till en så kallad laglott enligt 7 kapitlet 1 § ärvdabalken, se här. Av denna paragraf kan man utläsa att hälften av det barnen har rätt att ärva har de rätt att få ut trots att det finns ett testamente som säger annat.

Med det som sagts ovan menas att barnen har rätt till 1/3 var av din del av fastigheten, detta kallas deras arvslott. Om det finns ett testamente som tar bort denna arvslott har de dock en arvsrätt före testamentet enligt lag. De har rätt till hälften av arvslotten trots att testamentet finns. Dina barn har alltså rätt till hälften av 1/3 av din del av fastigheten var, detta kallas deras laglott.

Vad barnen kan göra för att få ut sin rätt till arv
Av denna anledning kan de jämka testamentet vilket betyder att de kan hävda att det ska vara ogiltigt till den del som gör att barnen inte får ut sin laglott. Detta står i 7 kapitlet 3 § ärvadbalken, här. I samma bestämmelse står det att barn som vill jämka ett testamente för att få ut sin laglott måste göra detta inom 6 månader från det att barnet fick se testamentet.

Vem kommer att ärva vad?
Sammanfattningsvis så kommer alltså din sambo att ärva hela din del av fastigheten enligt testamentet. Sambon kommer dessutom att få sin del av fastigheten. Dina barn skulle ha ärvt 1/3 var av din del av fastigheten utan testamentet. När testamentet finns ärver de inget av denna del av fastigheten om de inte vill jämka testamentet och få ut hälften av denna tredjedel de skulle fått var. Detta måste de dock göra inom 6 månader från det att de fått del av testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om något känns oklart.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94235)