FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/01/2018

Barns rätt att inverka på växelvis boende

Hej,

Jag har en 16 årig son som bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin pappa. Sonen önska nu att ändra på sitt boende, han vill inte byta lika ofta men vill fortfarande bo 50% hos oss båda. Han mår inte bra av stressen med att byta boende så ofta. Vad har den andra föräldern för möjlighet att påverka sonens önskemål?
Han önskar att bo 2 veckor eller 3 veckor innan byte. Vad har jag för möjlighet att stötta min son i sitt önskemål?

Vi har även en 18 åring som helt och hållet har fått bestämma sitt boende innan hon fyllde 18 men 16 åringen får inte samma möjlighet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller frågor kring vårdnad, boende och umgänge är reglerna i föräldrabalkens (FB) 6 kap. tillämpliga och paragrafer nämnda nedan går att finna genom länken ovan.

Barnets bästa och rätt till självbestämmande
När det gäller barn är utgångspunkten alltid att man skall se till barnets bästa, detta följer av 6 kap. 2 a § 1 st. FB. Givetvis gäller detta även när det kommer till beslut om barnets bästa.

Att man ska se till barnets bästa innebär även att man, i takt med barnets ålder och mognad, till viss del ska beakta barnets egen vilja (se 6 kap. 2 a § 3 st FB). Gällande detta har det framgått i praxis (rättsfall, tidigare fall) att en tanke finns om att barnet har en rättighet att själv bestämma vart denne vill bo från och md 12 års ålder, men som framgått lägger man vikt vid ålder och mognad och detta är således bara en utgångspunkt.

Barnet har dock ingen rätt helt och hållet bestämma själv innan 18 års ålder.

Avtal mellan vårdnadshavare
Ni får dessutom tillsammans avtala om barnets boende. För att ett sådant avtal ska vara giltigt ska det vara skriftligt och det krävs även att socialnämnden godkänt det (avtal ska godkännas om det inte är uppenbart att det är oförenligt med barnets bästa). Detta följer av 6 kap. 14 a § 2 st. FB.

Väcka talan?
En av er kan också väcka talan om att rätten ska besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, det kan även beslutas om hur gemensam vårdnad ska utövas. Detta är alltså en möjlighet om ni inte kan komma överens, 6 kap. 14 a § 1 st FB. Ni kan då få en överenskommelse fastställd av domstolen, men som sagt ska barnets behov alltid komma i första rummet.


Jag hoppas detta ger svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000