Barns rätt att ingå avtal

2021-03-31 i Omyndiga
FRÅGA
Hej, jag ska hyra ut SUP-bräda. Då jag vill att hyresman ska skriva på ett kontrakt att all risk sker på egen hand samt om utrustningen är skadad hyresman ska betala hela summan eller reparationskostnaden. Jag hade tänk mig åldersgräns 15 år men då min fråga är kan en 15 år gammal barn skriva på ett sådant avtal? kommer avtalet gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).

Är man under 18 år kan man som utgångspunkt inte själv ingå avtal som innefattar ett åtagande (9 kap. 1 § FB). Att åta sig att ersätta utrustning vid eventuell skada är ett typiskt sådant avtal en underårig inte får ingå. Ett barn under 18 år får dock ingå avtal som innefattar ett åtagande om det finns godkännande från barnets förmyndare (9 kap. 6 § FB).

Det som behövs i ditt fall är alltså ett godkännande från barnets förmyndare. Finns samtycke från förmyndare blir avtalet giltigt, annars saknar det verkan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?