Barns rätt att förfoga över egendom intjänad genom tjänst

2017-04-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej är en glad kille på 15 och har bara en liten snabb fråga jag är jävligt vass på lagar men icke som icke på rättigheter. Jag tjänar 500 varje månad och nu ska jag snart börja sommar jobba. Jag kommer få ungefär 15 000 efter skatt och då har jag lovat min tjej-kompis att jag ska köpa ett Diamanthalsband åt henne det kostar 3 699 och mamma skriker att jag är en idiot och hon är som vanligt tok full men kan jag enligt mina rättigheter köpa det för pengar som jag jobbat ihop? Oavsett om hon är min vårdnadshavare så borde inte hon kunna påverka min utgående ekonomi eller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln för barn under 18 år är att dessa är omyndiga och inte har rätt att förfoga över sin egna egendom och inte heller ingå avtal. Detta gäller såvida inte annat följer av lag. Se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Innebörden av detta är alltså att du varken har rätt att använda de pengar du tjänat utan din förälders samtycke eller att ingå ett köpeavtal gällande diamanthalsbandet.

Som omyndig har du rätt att arbeta om du fått samtycke om detta från dina vårdnadshavare. 6 kap. 12 § FB. Jag förutsätter att du har fått detta samtycke då du är anställd och arbetar. Om du inte har fått detta samtycke är avtalet inte giltigt och dina vårdnadshavare kan se till att du inte längre får inneha tjänsten. Se 9 kap. 6 § FB.

Trots att du fått detta samtycke har du inte rätt att själv bestämma över dina intjänade pengar förrän dess att du fyllt 16 år. Dina vårdnadshavare har dessutom rätt att, med samtycke från en överförmyndare, omhänderta dina intjänade pengar med hänsyn till din uppfostran eller välfärd. Se9 kap. 3 § FB.

Som svar på din fråga har alltså din mamma rätt att säga nej till det köp du önskar genomföra till dess att du fyllt 16 år. Efter det att du har fyllt 16 år har hon fortfarande rätt att omhänderta dina pengar om det skulle vara nödvändigt för din uppfostran eller välfärd. Detta beslut måste dock fattas av en överförmyndare.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1750)
2021-08-04 Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

Alla besvarade frågor (94634)