FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/10/2016

Barns rätt att bo med ena föräldern

Jag är 13 och vill bo hos min mamma på en gård utanför norrköping. Men nu kommer problemet. jag får inte för mamma och vi har varit hos familjerätten i ett år. men sen blev det för jobbigt för mig så jag sa snabbt att jag bor kvar hos pappa. familjerätten hjälpte inte ett dugg. men jag vill av hela mitt hjärta. får jag då flytta ner så att det blir bäst för mig???

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Familjeförhållanden regleras i föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Föräldrarna kan avtala om att boenden eller att endast en av föräldrarna ska ha boendet för barnet enligt 6 kap. 14 a § andra stycket FB, avtalet måste godkännas av socialnämnden. Huvudregeln är att om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de komma överens om boende, först när det inte sker kan en förälder som vill ha boende hos sig väcka talan i domstol. En förälder har rätt att väcka talan vid domstol som beslutar vem av föräldrarna barnet ska bo med, se 6 kap. 14 a § första stycket FB.

Domstolen ska besluta om boende i enlighet med vad som är bäst för barnet enligt FN:s barnkonvention artikel 3. Enligt 6 kap. 2 a § första stycket FB ska, i enlighet med barnkonventionen, alla beslut om vårdnad, boende och umgänge vara avgörande utifrån vad som är barnets bästa. I 6 kap. 2 a § andra stycket ska vid bedömningen om barnets bästa särskilt beaktas om det finns en risk att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar mot sin vilja och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, i Ditt fall finns det stora möjligheter att utröna Din vilja eftersom Du är 13 år och så fort barnet är över 12 år ska mer hänsyn tas till dennes vilja. Domstolen gör dock en helhetsbedömning vilket innebär att om det finns omständigheter som talar mot att Du ska få bo hos den föräldern Du önskar kan domstolen döma till nackdel för den föräldern. Eftersom Du inte verkar ha fått en ärlig chans att göra Din röst hörd och nuvarande boendet inte är i enlighet med Din vilja, bör Du förmå den föräldern Du önskar att bo med att väcka talan i domstol för att få detta prövat.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?