Barns rätt att ärva sina föräldrar.

2016-09-01 i Bröstarvinge
FRÅGA
Som ensam bröstarvinge till min mamma undrar jag hur stor andel hon får testamentera bort.
SVAR

Hej, och kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Din mor har rätt att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 2:1 och ÄB 7:1. Om din mor är gift eller sambo utgör kvarlåtenskapen all den egendom som tillfaller henne efter en bodelning, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 9:1 1 st. och ÄB 3:1 2 st. I Sverige utgår vi ifrån att var människa äger sitt, så det din mor köpt, ärvt eller fått i gåva med förordnande om att det ska vara hennes enskilda egendom kommer alltid att tillfalla henne och aldrig ingå i en bodelning om makarna inte förordnat om att detta ska ingå i ett äktenskapsförord, se ÄktB 10:1, ÄktB 7:1-2 och ÄktB 10:4. Om din mor är sambo kommer enbart egendom som samborna köpt tillsammans för det gemensamma hemmet ingå i bodelningen, se 3-8 §§ sambolagen (2003:376).

Kort och gott kommer vid din mors död först en bodelning ske om din mor har en partner.

Det som sedan tillfaller din mor utgör hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen kan testamenteras bort eller ärvas. Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva hälften av din mors kvarlåtenskap oavsett vad hon skrivit i ett testamente, se ÄB 7:1. Har hon i ett testamente bortlåtit tillhörigheter som du egentligen har rätt till måste du göra gällande din rätt för att kunna få ut hela ditt arv. Din rätt måste du göra gällande gentemot den person som inskränker din rätt till arv genom testamentsförordnandet. Du måste höra av dig till personen senast sex månader efter det att du fick reda på testamentet. Gör du inte det kommer denna person lagligen ärva av din mor trots att dennes arv förminskar din arvslott, se ÄB 7:3.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (418)
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?
2020-12-31 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (88146)