Barns oinskränkta rätt till laglott

2015-08-21 i Laglott
FRÅGA
Min man har mycket välbeställda, äldre föräldrar. De ställer nu krav på honom att ha en god relation med dem trots att de kränkt honom, mig och vår familj mycket. De säger att de ska se till att han blir utesluten ur familjen och kan glömma kommande arv. Det handlar om mycket stora tillgångar. Han har två syskon som följer sina föräldrars direktiv och blir de som ska ärva, få alla tillgångar. Situationen är tillräckligt svår känslomässigt men får/kan de genomföra detta på något juridiskt sätt? De drar sig aldrig för att dra in kompetens med sina stora resurser.Tacksam för svar.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt svensk arvsrätt kan barn (bröstarvingar) inte uteslutas från arv. Det finns inga undantag från bestämmelsen, möjligtvis med undantag om bröstarvingen själv vill avsäga sig arvet under vissa förutsättningar.

Oavsett vad din mans föräldrar skriver i ett testamente, så har din man rätt till åtminstone sin laglott. Hans laglott utgör hälften av hans arvslott. Hans arvslott är 1/3 eftersom de är tre syskon. Laglotten blir då 1/6. Det innebär att din mans andel (1/6) ur kvarlåtenskapen, inte kan avtalas bort av föräldrarna på något vis.

Det finns även regler som har till syfte att motverka att föräldrarna ger bort stora summor i gåvor för att utesluta någon från arv (förskott på arv).

Det ni får göra är att motsätta er (klandra) och kräva justering (jämkning) i ett testamente som inskränker din mans rättigheter. Det måste ni göra inom sex månader efter det att ni har tagit del av testamentet genom att ge testamentstagarna (verkar som att det är hans syskon) era anspråk tillkänna eller genom att väcka talan i domstol. Annars förlorar ni er rätt.

Allt detta framgår av ärvdabalken (1958:637), mer exakt 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 3 §§ samt 14 kap 4 och 5 §§.

Om ni får motstånd i era krav, är ni välkomna att boka en tid här för att få juridisk hjälp av en erfaren familjejurist i ert ärende. Visserligen har din man rätt att erhålla sin laglott, men det gäller att få rätt också, vilket kan bli problematiskt om ni stöter på hinder.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84351)