Barns oinskränkta rätt till laglott

Kan min mor göra mig arvlös .min pappa är död sedan 10 år .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din mor inte upprättar ett giltigt testamente innan hennes bortgång, kommer hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Din mor kan genom ett testamente lämna dig arvslös. Barn har dock alltid rätt till den så kallade laglotten, vilken är hälften av arvslotten, det vill säga den del av kvarlåtenskapen som du hade fått tilldelad dig om inget testamente hade upprättats, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Du behöver söka jämkning i testamentet om du vill hävda din rätt till din laglott, 7 kap. 3 § ärdvabalken.

Svaret är nekande. Din mor kan inte lämna dig arvslös på grund av den lagstadgade och oinskränkta rättighet som barn har. Om du inte har något syskon, innebär laglotten hälften av din mors kvarlåtenskap. Om du har ett syskon, innebär laglotten en fjärdedel av kvarlåtenskapen och två syskon innebär en åttondel av kvarlåtenskapen, och så vidare.

Hoppas att svaret är till hjälp.

Du hittar ärvdabalken här.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000