Barns oinskränkta rätt till laglott

2015-07-09 i Laglott
FRÅGA
Kan min mor göra mig arvlös .min pappa är död sedan 10 år .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din mor inte upprättar ett giltigt testamente innan hennes bortgång, kommer hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Din mor kan genom ett testamente lämna dig arvslös. Barn har dock alltid rätt till den så kallade laglotten, vilken är hälften av arvslotten, det vill säga den del av kvarlåtenskapen som du hade fått tilldelad dig om inget testamente hade upprättats, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Du behöver söka jämkning i testamentet om du vill hävda din rätt till din laglott, 7 kap. 3 § ärdvabalken.

Svaret är nekande. Din mor kan inte lämna dig arvslös på grund av den lagstadgade och oinskränkta rättighet som barn har. Om du inte har något syskon, innebär laglotten hälften av din mors kvarlåtenskap. Om du har ett syskon, innebär laglotten en fjärdedel av kvarlåtenskapen och två syskon innebär en åttondel av kvarlåtenskapen, och så vidare.

Hoppas att svaret är till hjälp.

Du hittar ärvdabalken här.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (747)
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?

Alla besvarade frågor (81929)