Barns medverkan till personskada orsakad av hund

FRÅGA
Jag har en hypotetisk fråga ang hundbett. Om tex några barn springer fram till en hund och sparkar och slår den medan hundens matte säger till samt försker få bort dem men utan att lyckas då de är tre stycken och hunden tillslut biter. Är det hundens/hundägarens ansvar då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så ska en hunds ägare fullt ut ersätta den skada som hunden orsakar, exempelvis bitskada, oavsett om ägaren kan anses ha varit vållande till skadan eller inte. Detta framgår av Lag (2007:1150) 19 § första stycket. Om den skadelidande däremot uppsåtligen eller av grov oaktsamhet provocerar hunden till att orsaka en bitskada så kan jämkning av skadeståndet aktualiseras. En sådan jämkning görs dock alltid utifrån skälighet, i relation till vållandet på båda sidor, och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Detta framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:1 första och tredje styckena.

Eftersom sparkande och slag med största sannolikhet orsakar lidande i form av intensiv smärta så är det naturligt att förvänta sig att den skadade hunden reagerar genom att antingen fly eller försvara sig, varvid det går att argumentera för att barnen på ett nonchalant sätt tar en medveten och avsevärd risk att ådra sig bitskador och därmed kan anses agera grovt vårdslöst. En grovt vårdslös medverkan till bitskada aktualiserar därmed jämkning av skadeståndet. Eftersom barnen i detta scenario kan förutsättas utsätta hunden för lidande genom misshandel så gör de sig skyldiga till djurplågeri enligt Brottsbalk (1962:700) 16:13, vilket talar för skäligheten i jämkningen. Vad som dock kan tala emot att barnen ska anses som grovt vårdslösa är deras ålder och mognad. Även om misshandeln av hunden kan anses som en mycket dumdristig handling så bedöms barns medverkan till sina egna skador som mer lindrig på grund av begränsad mognad, vilket talar emot att jämkning aktualiseras (Skadeståndslag 2:4 i analogi).

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att hundägaren ska ersätta personskador fullt ut. Grov vårdslöshet från barnens sida kan dock aktualisera jämkning av skadeståndet.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (407)
2020-07-30 skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat
2020-07-28 Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?
2020-07-22 Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?
2020-07-15 Hundägares skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (82554)