Barns laglottsanspråk

2017-04-01 i Laglott
FRÅGA
Min fru och jag har två gemensamma barn och på min frus sida finns ett barnbarn till en avlidet särkullbarn.Villan är skriven på mig medan aktierna och sparandet ägs av respektive.Vi har i testamentet skrivet att all kvarlåtenskap skall disponeras av den andre maken/maka vid dödsfall. Jag vet att särkullbarnbarnet kan begära ut sin laglott på min frus tillgångar om min fru dör före mig. Jag har två frågor:1 När kan våra gemensamma barn begära ut sin laglott?2 Kan vi försäkra att våra gemensamma barnbarn får någon andel eller ett visst belopp när den siste av oss dör och med begränsning att pengarna förvaltas av namngiven person tills barnbarnen fyllt 21 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon av er dör gäller att den efterlevande maken har rätt att ärva före era gemensamma barn, se 3 kap 1 § Ärvdabalken (här). Den efterlevande maken erhåller makens egendom med fri förfoganderätt, d.v.s. en rätt att fritt förfoga/disponera över era barns arv, med begränsningen att arvet inte får testamenteras bort eller genom gåva minskas i väsentlig mån.

Era gemensamma barn får sedan ut sitt arv från den först avlidna maken först när den efterlevande maken dör. Särkullbarn (endast barn till först avlidne maken) har dock rätt att få ut arvet direkt, se 3 kap 1 § Ärvdabalken (här).

Ni har upprättat ett testamente som säger att all kvarlåtenskap skall disponeras av den efterlevande maken. Mycket riktigt gäller då att testatorns barn har rätt till sin laglott, och om barnet är avliden träder istället dennes barn in. Laglotten består av 1/2 av den arvslott som skulle ha tillkommit en bröstarvinge (den avlidnes barn) om testamente inte upprättats. Det innebär att summan av bröstarvingarnas laglotter utgör halva kvarlåtenskapen, den andra halvan utgör testatorns disponibla kvot som denne alltid kan förfoga fritt över genom testamente. För att laglotten ska utgå krävs dock att bröstarvingen begär jämkning inom 6 mån från det att bröstarvingen blev delgiven testamentet, se 7 kap 3 § Ärvdabalken (här).

Särkullbarnets barnbarn har alltså rätt att få ut sin laglott redan vid din makas död. Era gemensamma barns laglottsanspråk utgår dock vid efterlevande makens död enligt 7 kap 3 § st 2 Ärvdabalken (här).

Ni kan testamentera bort en viss del av er kvarlåtenskap till era barnbarn, men beloppet får alltså inte vara så stort att det kränker era barns rätt till laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (847)
2021-07-20 Reglera arv genom testamente
2021-07-16 Göra barnen arvlösa?
2021-07-13 Argument för laglottsrätten
2021-07-01 Kan jag ärva från spansk pappa jag inte känner?

Alla besvarade frågor (94173)