Barns Laglott

2020-08-08 i Laglott
FRÅGA
Hej jag har en fråga om min far får göra så och som inte är rätt och rättvist att dela ut mitt arv till vem som helst och inte till sin arvinge jag då och jag vill kämpa för detta som jag behöver till min framtid
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.

Laglott

I sverige har barn till den avlidne en absolut rätt att få ut en viss del av arvet (bröstarvingar). Detta kallas barnets laglott, barnen har alltid rätt att få ut sin laglott. Det blir aktuellt att prata i termer av laglott när den avlidne har testamenterat bort sitt arv. När den avlidne inte har skrivit testamente så är huvudregeln att bröstarvingar är den första arvsklassen och ska därmed dela på hela arvet (100%).

Testamente

Jag uppfattar din fråga som att din pappa vill testamentera bort en del av sitt arv, och att du är den ende bröstarvingen som han har. Jag förutsätter även i svaret att det inte finns någon efterlevande make/maka med i bilden.

Om detta är fallet, så kan du som bröstarvinge jämka detta testamente vid din pappas bortgång (7 kap. 3 § Ärvdabalken (ÄB)). Jämkning innebär att du uppmärksammar att du vill ha ut din laglott. Om din pappa har testamenterat allt sitt arv till någon utomstående så är din laglott 50% av det totala arvet (7 kap. 1 § ÄB). Så oavsett om din far har testamenterat bort delar av sitt arv, så har du alltid rätt till minst 50 % av arvet. Laglotten är därmed hälften av det du som barnet hade fått om din pappa inte hade testamenterat bort arvet.

Sammanfattningsvis så kommer du alltid kunna få ut 50% av din fars arv så länge du jämkar testamentet och säger att du vill ha ut din del av arvet (laglotten). Om han inte testamenterar kan du däremot få ut mer av arvet, vilket är så den vanliga arvsordningen brukar se ut.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88383)