FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/01/2014

Barns inflytande vid beslut om vårdnadshavare

Hej! Jag håller på med ett skolarbete och har två frågor:

- Vad har barn för rätt i skilsmässor. Alltså vad har dom rätt att förändra samt ha åsikter om osv?

- Finns det något rättsfall där ett barns åsikter haft ett avgörande vid beslut? Skulle vara tacksam om ni kunde länka eller liknande till detta fall.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Innan jag svarar på dina frågor vill jag belysa att Lawline inte är ett medium för att få svar på skoluppgifter. Jag tolkar det dock som att du inte citerar några direkta skolfrågor.

Jag utgår från att du med barns rätt vid skilsmässor menar inflytande vid beslut om vårdnadshavare och boende i vårdnadstvister.

Barnet står givetvis, även efter en skilsmässa, under vårdnad av åtminstone en av föräldrarna. Detta framgår i lagtexten av föräldrabalken (1949:381) (FB) 6:2. I nästföljande lagrum, FL 6:2a, anges att "barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge." Principen om barnets bästa är central i vårdnads- och boendefrågor och har varit det i så gott som all rättspraxis på området. I lagtexten framställs barnets bästa som en förening av god kontakt med föräldrarna och barnets egna vilja. Det senare får större betydelse ju äldre barnet är och hänsyn till det tas av såväl domstolar som socialnämnd.

Det kan även noteras att äktenskapsskillnad ska föregås av en betänketid om någon av makarna varaktigt bor med och har vårdnaden om ett barn under 16 år, äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 5:1.

En samling med rättspraxis som behandlar vårdnadstvister går att finna på lagen.nu, se här: https://lagen.nu/begrepp/V%E5rdnad_om_barn

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”