Barns inflytande i boendefrågor - när får ett barn själv bestämma?

2017-05-11 i Barnrätt
FRÅGA
När får barn själv bestämma var de vill bo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om barns rättigheter, hur och var barn ska bo, tas om hand m.m. finns i föräldrabalken (FB). Den lagen hittar du här.

Ett barn har rätt att bli väl omhändertagen, känna sig trygg och behandlas med respekt. Fram till att ett barn har fyllt 18 år är det barnets vårdnadshavare som har ansvar för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda (FB 6 kap. 1-2 §§).

Det är ett barns vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Har barnet en vårdnadshavare kan vårdnadshavaren själv fatta alla beslut. Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavare vara överens om alla beslut (FB 6 kap. 11 och 13 §§). Frågor som rör barnets personliga angelägenheter kan vara exempelvis frågan om var barnet ska bo, hur mycket barnet ska bo hos respektive förälder, var barnet ska gå i skolan m.m.

I alla beslut som rör barnet ska barnets bästa vara avgörande och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB 6 kap. 2a §). Det betyder att alla som på något sätt fattar ett beslut som berör barnet måste försöka göra det baserat på vad som är bäst för barnet. Barnets egen vilja är inte alltid det som anses vara barnets bästa men när barn blir lite äldre och har uppnått en viss mognad ska deras egna åsikter och önskningar beaktas när besluten fattas.

Avslutningsvis kan man alltså säga att så länge ett barn är under 18 år är det barnets vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att besluta var barnet ska bo. Från 18 års ålder – alltså när man blir myndig – får man ta såna beslut själv. Även om ett barn är under 18 år ska barnets egen vilja beaktas när man fattar beslut i frågan. Hur stor vikt barnets önskemål får beror på hur gammalt och hur moget barnet är.

Jag hoppas att det här har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94606)