Barns förmyndare vid gemensam vårdnad

2018-04-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Föräldrarna har delad vårdnad men barnet bor hos mamma. Barnet fick ut pengar på sin försäkring för em diagnos. Pengarna betalades ut där barnet bor dvs hos mamma.Min fråga blir står det mamma rätt att själv förfoga / använda pengarna eller räknas båda som förmyndare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars vårdnad och förmyndarskap över barn regleras i föräldrabalken, se här.

Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet anses båda föräldrar vara barnets förmyndare (10 kap 2 § första stycket). När det finns flera förmyndare så ska dessa utöva förvaltningen över barnets egendom gemensamt (12 kap 12 § första stycket). Om det är så att föräldrarna (förmyndarna) inte kan komma överens så får överförmyndaren avgöra frågan (12 kap 12 § andra stycket). Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet.

Angående förmyndarens ansvar så ska denne alltid handla på det sätt som gagnar barnet bäst och pengarna ska i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Resterande pengar ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning (12 kap 3-4 §§).

För att svara på din fråga så kan mamman inte själv förfoga över pengarna, utan det ska ske i samförstånd med barnets andra förälder eftersom båda föräldrar är barnets förmyndare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?