Barns efternamn

2015-09-09 i Faderskap
FRÅGA
Om man som ogift ensamstående kvinna får barn med en man som man varken bor ihop eller är tillsammans med, får man ge det nyfödda barnet pappans efternamn? Pappan vill inte ha något med barnet att göra, men så fort hans faderskap är säkerställt genom ett faderskapstest (som han ((motvilligt)) kommer behöva gå med på, om jag tolkar lagen rätt), finns det då någon juridisk möjlighet för barnet att ärva hans efternamn, utan hans samtycke och med eventuella invändningar?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Regler om efternamn finns i Namnlagen, se (här). I 1§ stadgas att om två personer får barn tillsammans utan att vara gifta eller ha några gemensamma barn sedan tidigare får barnet det efternamn som anmäls till Skatteverket. Om inget efternamn anmäls inom tre månader från barnets födelse får barnet moderns efternamn. Det är vårdnadshavaren som anmäler barnets namn till Skatteverket och det går alltså bra att anmäla att barnet ska ha faderns namn. Men eftersom att ni inte är gifta med varandra krävs det att faderskapet är fastställt för att faderns efternamn ska kunna registreras för barnet.

Frågor om faderskap behandlas i Föräldrabalken (FB), den hittar du (här). Enligt 1 kap 3§ i FB fastställs ett faderskap i detta fallet genom bekräftelse eller dom. Så som jag uppfattar situationen så kommer inte en bekräftelse att ske och därmed är det alltså rätten som ska fastställa att mannen i fråga är far till barnet. I 1 kap 5§ FB står det att rätten kommer att fastställa faderskapet genom dom om:
- det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far, eller
- om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom.

Det är rätten som ska se till att frågan om faderskapet blir tillbörligen utredd. Rätten kan med stöd av en särskild lag om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap, se (här), förordna blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper på yrkande av någon av parterna eller när det annars behövs.

I det fall att rätten fastställer faderskapet kan du alltså, i egenskap av vårdnadshavare, anmäla till Skatteverket att barnet ska ha faderns efternamn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (330)
2020-11-21 Kan min far häva faderskapet?
2020-11-05 Går det att säga upp sitt faderskap?
2020-11-04 Fastställande av faderskap
2020-10-31 Måste man uppge vem som är fader till ett barn?

Alla besvarade frågor (86487)