FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/04/2014

Barns boende vid gemensam vårdnad

Hej Jag har några frågor gällande umgänge vid gemensam vårdnad.

Jag är mitt uppe i en separation och vi har en gemensam dotter som är 1,5 år. Vi är inte gifta men papper är påskrivna hos socialtjänsten och båda har vårdnaden. Finns det några regler som gäller när barnet fortfarande är så litet? Har pappan rätt till 50% av tiden?

Saken hör till att pappan även haft/har alkoholproblem och jag vill inte att min dotter ska behöva växa upp under sådana omständigheter, då han redan nu flertalet gånger varit fruktansvärt bakfull då han knappt kunnat ha hand om henne. Jag är orolig och litar inte på honom när han kommer flytta till egen lägenhet. Såklart nekar han att ha problem. Men han har ytterligare en dotter på 13 år med en annan kvinna och dottern har farit illa av hans beteende. Som sagt , jag vill inte att vår dotter under några som helst omständigheter ska växa upp under de förutsättningarna.

Vi arbetar båda oregelbundna tider. Han är polis och jag ambulanssjuksköterska. Så varannan vecka går inte att ha. Min önskan är att få ha min dotter boende hos mig alla dagar då jag är ledig. Finns det någon lag som kan styrka att jag har rätt till de?

Tacksam för er hjälp. 

Lawline svarar

Hej!

Barnets bästa utgör utgångspunkten vid beslut om var barnet ska bo, 6:2a föräldrabalken (FB). Faktorer som kan spela in är att barnet ska få bo kvar på samma plats/i samma stad som innan, föräldrarnas situation m.m. Det finns dock inga fasta regler som säger att ett barn ska bo viss andel hos någon förälder, utan en bedömning måste göras i varje fall. Som utgångspunkt anses det dock bäst för barnet att få träffa båda sina föräldrar, men så kan också ske genom att ena föräldern är boendeförälder och den andra föräldern har regelbundet umgänge med barnet, 6:15 FB.

Vid bedömningen i ert fall kommer hänsyn tas till de faktorer du tagit upp, dvs. barnets unga ålder, era oregelbundna arbetstider, och om pappan har alkoholproblem. För ett så ungt barn är det ovanligt med växelvis boende, då de anses vara i större behov av stabilitet. Om växelvis boende inte är möjligt får man istället bedöma hos vilken förälder det vore bäst för barnet att stadigvarande bo. Det går då att besluta att en förälder ska vara boendeförälder, och även besluta omfattningen av den andra förälderns umgänge.

Enligt 6:14a st. 2 FB har föräldrarna själva möjlighet att avtala om hur boende- och umgängesfrågan ska lösas. Om ni har svårt att komma överens eller tycker att det är svårt att avgöra vad som är bäst för ert barn så kan ni vända er till familjerätten i den kommun där ni bor. De erbjuder gratis samarbetssamtal där ni får hjälpa att komma överens i frågan.

Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?