Barns boende vid delad vårdnad

2015-02-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej hej.jag är en kille på snart 15 vårar.när jag fyllde 12 sa min pappa att jag då kunde bestämma om jag ville bo hos mamma eller hos han (dem e skillda). Är det sant att jag får det??
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du vänder dig till oss på Lawline.

Reglerna om barns boende med mera finns i Föräldrabalken (FB) som du hittar (här).

I 6 kap 2 a § FB finns regler om barns boende som du kan läsa (här).

Där framgår det att barnets bästa ska vara avgörande för beslut om barns boende. Vid bedömningen vad som är bäst för ett barn tar man bland annat hänsyn till barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Även barnets vilja ska man ta hänsyn till när man bestämmer vart de är bäst för ett barn att bo. Hur mycket hänsyn man tar till barnets vilja beror på hur gammal man är och hur mogen man är.

Någon åldersgräns när man får bestämma själv finns inte i lagen utan där framgår det bara att man ska hänsyn till vad du tycker utifrån hur gammal och mogen du är, ju äldre du är ju större hänsyn tar man till vad du tycker när de kommer till att bestämma vart du ska bo.

Äldre barns åsikter och synpunkter om vart man vill bo ska man lyssna på i stor utsträckning. Det finns ett rättsfall från Högsta domstolen, som fungerar som vägledning när man ska tolka olika regler, där domstolen säger att om man är 13 år så bör barnets åsikter tillmätas stor vikt i frågor som handlar exempelvis om vart man vill bo. Rättsfallet kan du läsa om du följer länken här: NJA 1988 s 448

Ytterst är det ju dina föräldrar (vårdnadshavarna) gemensamt som fattar beslutet om vart du ska bo om de har gemensam vårdnad om dig, men ju äldre du blir ju större möjligheter har du alltså att påverka vart du ska bo. Med tanke på att du nu är 15 år så ska man ta stor hänsyn till vad du vill och vad du tycker.

Prata med dina föräldrar om vad du vill och vad du tycker och försök komma överens ni tillsammans. Skulle ni absolut inte komma överens om någon lösning som du tycker känns bra kan du alltid prata med Socialtjänsten där du bor som kan hjälpa till att bestämma om sådana frågor som vart barn ska bo.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att skriva till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82713)