Barns boende

2017-02-18 i Barnrätt
FRÅGA
Jag ligger i skilsmässa och vi har bestämt att våra 2 pojkar, 7,10 år, ska bo växelvis hos oss. Jag har sagt att det är ok att barnen bor hos mig när han jobbar, han jobbar dygn vardagar och helger. Det innebär att barnen blir hos mig två veckor i taget ibland och en vecka ibland. Nu har han kommit på att detta innebär att han aldrig är "barnledig" en hel helg eftersom han jobbar som han gör. Jag säger att jag är villig att ordna så han kan fortsätta jobba MEN INTE ÄVEN TA BARNEN FÖR ATT HAN SKA VA LEDIG. Vad säger ni?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Bestämmelser som reglerar vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB), här

När barnet står under båda sina föräldrars vårdnad ska föräldrarna tillsammans besluta om frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnens stigande ålder ska deras egna synpunkter tas i akt i allt större mån, 6 kap. 11 och 13 §§ FB (här). När det gäller frågor om ett barns boende är utgångspunkten att föräldrarna kommer överens. Ifall någon av föräldrarna har svårt att följa en muntlig överenskommelse är det möjligt för föräldrarna att skriftligt avtala om boendet. Ett avtal ska i så fall godkännas av socialnämnden, 6 kap. 14a § 2 st. FB (här). I ett avtal kan man reglera till exempel när barnen ska vara hos en ena respektive den andra föräldern, hur man ska hantera olika högtider samt hur boendet ska se ut under olika lov. Har man svårt att på egen hand komma överens om dessa frågor kan man få hjälp av socialnämnden i den kommun man bor i med samarbetssamtal. En kommun är skyldig att tillhanda hålla sina medlemmar denna hjälp, 6 kap. 17a och 18 §§ FB (här) samt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (här). För att få veta vilken hjälp du kan få råder jag dig att kontakta din kommun.

Kan föräldrarna inte komma fram till en lösning som fungerar kan man begära att domstolen ska slå fast boendefrågan, 6 kap. 14a § 1 st. FB (här).

Hur man bäst når en lösning blir i praktiken en väldigt individuell fråga. Utgångspunkten är att när barnet står under gemensam vårdnad är att man har samma ansvar över barnen. Vid alla frågor som rör barnet ska utgångspunkten vara vad som är bäst för barnet, inte föräldrarna, 6 kap. 2a § FB (här).

Jag hoppas jag kunnat vägleda dig i din situation och att ni hittar en lösning som fungerar för er alla. Lycka till!

Bästa hälsningar,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1613)
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?
2020-12-31 Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Alla besvarade frågor (88108)