Barns boende

2015-11-21 i Barnrätt
FRÅGA
Igår ringde mitt barns pappa och sa att han och min son (14år) bestämt att sonen ska bo på heltid hos pappan (tidigare varit varannan vecka ) from nu. Jag ska även betala underhållsbidrag och han ska få hela barnbidraget för november månad. Har jag inget att få säga till om? Får inte ens prata ensam med min son, fick komma hem ikväll till pappan så vi alla 3 kan prata.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB) 6 kap. Du hittar reglerna här. Det saknas information i frågan om vem som har vårdnaden om eran son, det vill säga om en av er har ensam vårdnad eller om ni utövar vårdnaden gemensamt. Detta påverkar situationen och därför kommer jag redogöra utifrån tre tänkbara situationer.

Ni har vårdnaden gemensamt
I detta fall gäller att du och ditt barns pappa tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta framgår av FB 6:11, och FB 6:13, se här. Var barnets ska bo är en sådan personlig angelägenhet som innefattas i denna gemensamma bestämmanderätt. Detta innebär alltså att ni gemensamt ska fatta beslut om eran sons boende, och din sons pappa har inte rätt att fatta det beslutet ensamt.

Domstolen kan på talan av dig eller din sons pappa besluta vem av er eran son ska bo hos enligt FB 6:14a, se här. Domstolen kan då förordna växelvist boende (varannan vecka) som det tidigare varit, under förutsättning att de anser att det är det bästa för eran son. Principen om barnets bästa hittar du i FB 6:2a, se här.

Ditt barns pappa har vårdnaden ensamt
I detta fall har din sons pappa ensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6:11). Detta innebär alltså att han har ensam bestämmanderätt över eran sons boende, och ensamt kan bestämma att eran son ska bo hos honom på heltid. I denna rätt och skyldighet ligger dock att se till eran sons bästa, och särskilt till erans sons behov av en nära och god kontakt till både sin mamma och pappa (FB 6:2a).

Du har ensam vårdnad om ditt barn
Här gäller att du har ensam bestämmanderätt om var eran son ska bo (FB 6:11).

Sammanfattningsvis
Vem som har vårdnaden om er son är av avgörande betydelse för svaret på frågan. I det fall din sons pappa vägrar att samarbeta i frågan rörande eran sons boende rekommenderar jag dig att ta hjälp av en familjerättsjurist som är expert på området och som kan hjälpa er. Du kan boka tid med en sådan direkt genom att klicka här alternativt att du klickar på knappen till höger.

Jag önskar er lycka till och hoppas att du känner dig nöjd med svaret!

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1573)
2020-11-29 Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?

Alla besvarade frågor (86657)