Barns arvsrätt rörande enskild egendom

Hej,

Mycket vanligt att man i testamente inför villkoret enskild egendom på sin kvarlåtenskap för att ens barn ska kunna få behålla sitt arv vid en framtida separation.

Många frågor kring detta på forumet men jag har inte kunna läsa ut ett rakt svar på frågan:

Maka/Make ärver normalt enskild egendom från den andre maka/makan.Men om maka/make fått egendomen via testamente där det är sagt att egendomen skall "utgöra deras enskilda egendom" så ärver inte make/maka inte egendomen utan den går till den avlidnes barn (om sådana finns). Stämmer detta ?

Tack På Förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vid en makes bortgång så sker bodelning av gemensamma tillgångar, sk. giftorättsgods, se ÄktB 9:1 och 10:1. För att förklara tydligare använder jag ett hypotetiskt exempel. Om din fru går bort och då har enskild egendom via ett testamente så kommer detta inte att ingå i bodelningen (se ÄktB 7:2 st. 1 p. 2-4). Alltså kommer giftorättsgodset att delas på mitten och ev. skulder kommer täckas. Efter detta kommer den enskilda egendom som ni har var för sig att läggas till på respektive summa. Detta innebär att den summa du då har är din del efter er bodelning och summan som din maka lämnar efter sig är hennes kvarlåtenskap.

Om du och din fru endast har gemensamma barn (bröstarvingar) så har de rätt till lika arvslotter ur din frus kvarlåtenskap, se ÄB 2:1. Eftersom ni dock var gifta så kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen framför era bröstarvingar, se ÄB 3:1 st. 1. Du kommer därför få din del efter bodelningen samt all kvarlåtenskap från din fru, inklusive hennes enskilda egendom. Det spelar därför ingen roll att en maka genom testamente har enskild egendom eftersom efterlevande make ärver med förtur framför de gemensamma barnen. Däremot ärver efterlevande make kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enl. ÄB 3:2. Detta innebär att du inte har rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen från din döda maka, eftersom era gemensamma barn är efterarvingar, och därmed har rätt till sina arvslotter från sin mammas kvarlåtenskap när sedan du går bort. När sedan du går bort kommer era gemensamma barn alltså först att få en arvslott från sin mors kvarlåtenskap och sedan även en arvslott från resterande del som då utgör din kvarlåtenskap. Viktigt att observera är att annorlunda regler blir tillämpliga om ni har barn som inte är era gemensamma, sk. särkullbarn.

Kort svar på din fråga är alltså att det inte stämmer. Om din maka vill att hennes egendom ska tillfalla era gemensamma barn direkt så krävs att hon testamenterar egendomen direkt till barnen. Observera dock att du som make alltid har rätt att tillsammans med dina tillgångar från bodelningen, alltså inklusive din ev. enskilda egendom, få egendom till ett värde av 4 x prisbasbeloppet (4x44300). Detta gäller framför testamente och framgår av ÄB 3:1 st. 2.

Om du behöver hjälp att formulera ett testamente så kan du göra det hos oss på Lawline här. Du är självklart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hoppas mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000