Barns arvsrätt och närvaro vid bouppteckning

Hej!! Min svärfar har en styck stuga som han gett som gåva till sitt barnbarn, Samt ett hus som han gett som gåva till sin andra dotter, min fru får ingenting.. har min fru rätt till något arv överhuvudtaget??? Hon fick ingenting efter sin mammas bortgång heller?? Och på bouppteckningen så står det att min fru var närvarande men det var hon inte, är detta lagligt??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill få reda på följande:
1) Vad barn har för arvsrätt gentemot sina föräldrar;
2) Vad det finns för regler gällande närvaro vid bouppteckning.

För att svara på din fråga kommer ärvdabalken (ÄB) vara den lag vi tittar i.

Barn till den avlidne är som huvudregel de första att ärva, de utgör den så kallade första arvsklassen. I denna huvudregel anges även att likadelning mellan barnen ska ske om det finns flera barn till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Detta är som sagt bara en huvudregel och det finns således en rad undantag från den. Det är nämligen så att om den avlidna var gift så ska den efterlevande maken ärva allt med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Vad som sedan sker är att barnen till det gifta paret ärver sin först avlidna förälder och den sist avlidna föräldern först efter den sist avlidnes död (3 kap. 2 § ÄB).

Vidare får föräldrar inte testamentera bort sina barn helt och hållet. Det är nämligen så att barn till avlidna alltid har rätt att få sin laglott. Denna laglott utgörs av hälften av det värde som barnet annars genom lag skulle haft rätt till, som beskrivits ovan, den så kallade arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Vad som ges till ett barn under förälderns livstid ska räknas som förskott av arv, om det inte uttryckligen i gåvobrev eller liknande framgår att gåvan inte ska utgöra ett förskott. Detta förskott ska avräknas vid arvsdelningen (6 kap. 1 § ÄB).

Vad gäller bouppteckningen ska alla arvsberättigade kallas till möte i god tid (20 kap. 2 § ÄB). Alla som närvarar ska skrivas ner i protokoll och om det är någon som inte närvarar ska det finnas bevis på att en kallelse skickats ut till denna dödsbodelägare i god tid inför mötet (20 kap. 3 § ÄB). Görs inte detta är bouppteckningen inte giltig och får göras om.

Sammanfattning

För det första har din fru rätt till arv efter sin mor, men det finns inget krav på att hon ska få ut det direkt. Istället är det så att din fru har rätt att få ut sitt arv efter sin mor och sin far först efter sin fars bortgång. Dock gäller, om testamente inskränkt din frus arvslott, att hon bara ska få sin laglott från sin mor respektive sin far. Detta har hon enligt lag rätt till.

För det andra ska din frus syster avräkna huset från sin arvslott vid deras fars bortgång. Vad gäller barnbarnens rätt till stugan är det så att de ska avräkna värdet på denna vid arv om de blir arvsberättigade vid din frus fars bortgång. Din frus far har rätt att testamentera bort så mycket av sin egendom att bara barnens laglotter, hälften av vad de annars hade haft rätt till, finns kvar i dödsboet.

Bouppteckningen är att anse som ogiltig om det är så att din fru inte blev kallad och inte valde att självmant avstå från att närvara.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”