Barns arvsrätt när den efterlevande maken avlidit

Min sambos mamma var gift med en man. De båda hade 2 barn var, men inga gemensamma barn. Han dog för 20 år sedan och en bouppteckning upprättades. I somras dog även hon. Inga testamenten fanns efter någon av de två föräldrarna. I bland papperna för hans bouppteckning framgår inte att något arv betalats ut till hans barn och de säger att de inte minns om något arv betalades ut.

Vad har hans barn rätt till i detta fall, då man endast förhåller sig till lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider så tillfaller arvet den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne maken hade egna barn så har barnen rätt att få ut sin del av arvet direkt, men kan annars avstå till förmån för den efterlevande maken. Om barnen avstår från rätten att ta ut sina arvslotter direkt, så får de istället sina arv när även den efterlevande maken har avlidit enligt 3 kap. 2 § ÄB.

I ditt fall verkar det vara så att barnen till den först avlidne maken inte har nyttjat sin rätt att få sina arv när deras pappa gick bort, utan har istället låtit arvet gå till den efterlevande maken först. Nu när även den efterlevande maken har avlidit så ska barnen få ut sina andelar av arvet. Hälften av kvarlåtenskapen kommer att fördelas mellan den först avlidne makens barn och den andra hälften kommer att fördelas mellan den andra makens barn.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000