Barns arvsrätt

2016-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag är först födda utom äktenskap,pappa gifte sig fick två barn,Skild sen länge.Hade knappt kontakt förrän 16års ålder.Han gick bort nu o undrar hur arvet ligger till,har jag rätt till något alls?Eller ärver bara mina två syskon.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § ärvdabalk (1958:637) (ÄB) är det du och dina två syskon som ärver er far med en tredjedel vardera. I det fall din far har skrivit ett testamente har du i vart fall alltid rätt till din laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten (den del som skulle tillfallit dig enligt de legala arvsreglerna i 2 kap. 1 § ÄB). Enligt 7 kap. 3 § ÄB har du i sådant fall sex månader på dig, från att du blivit delgiven testamentet, att begära jämkning för att få ut laglotten. Jämkning begärs genom att du talar om ditt anspråk för den som ärver enligt testamentet eller väcker talan vid tingsrätten.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88406)