Barnpornografibrott - tittat på barnpornografi utan avsikt

2017-04-28 i Övriga brott
FRÅGA
Om man ser en Porr film där den medverkande ljugit om sin ålder och i efterhand visat sig varit mindre årig. dvs. yngre än 18år är man då skyldigt till barnpornografi brott?Min bedömning skulle vara att man skulle se straffet som ringa och om jag förstått så är max straff stasen 6 månader. när det klassas som ringaOm man då är första gångs förbrytare anses skyldigt brukar det leda till fängelse eller går lagmännen på endast penning bots linjen ?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis måste jag direkt förklara att jag inte kan ge dig ett rakt svar på hur domstolen skulle bedöma brottet. Min personliga bedömning är att ditt straff skulle anses som ringa, om det endast rör sig om en film och att du är en s.k. "förstagångsförbrytare". Domstolar är även väldigt restriktiva när det gäller att döma till fängelse, då det anses som en väldigt ingripande åtgärd! Följaktligen skulle jag påstå att du inte skulle riskera fängelse, men det är inget jag kan garantera!

Men har du gjort dig skyldig till brott?

I 16 kap. 10 a § 1st 5p. Brottsbalken (BrB) finner du det brott du nämner. Av lagtexten framgår att det är ett brott att Inneha eller betrakta en pornografisk bild eller film av barn som hen har berett sig tillgång till.

Att man berett sig tillgång till innebär att man aktivt sökt upp bilden/filmen. Det krävs därmed någon typ av ansträngning för att man ska kunna dömas för brottet. Exempelvis att man betalat för det eller att man sökt efter sådana filmer med hjälp av en sökfunktion på nätet. Det räcker alltså inte med att man råkat få upp en sådan film.

Det krävs vidare att personen/personerna i filmen inte har fullbordad pubertetsutveckling, dvs. du ska kunna uppfatta att hen inte har en vuxen kropp eller att det tydligt framgår av filmen och omständigheterna kring den att personen/personerna i bilden/filmen är under 18 år (16 kap 10 a § 3 st BrB).

Av ovan nämnt innebär det att brottet är ett s.k. uppsåtsbrott - dvs. du måste ha haft för avsikt att faktiskt se på en pornografisk film där personerna är under 18 år.

Min uppfattning, utifrån din information, är att du inte var medveten om att personen var under 18 år. Det ska framgå av namnet på videon, beskrivningen av den eller den typ av hemsida du var inne på om personerna i filmen var under 18 år eller att det tydligt gick att se personerna inte var fullt pubertetsutvecklade.

Om inte något av ovan nämnt är uppfyllt, kan du heller inte dömas för brott!

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott och trevlig kväll,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?