Barnpornografibrott?

FRÅGA
Jag har hört att det inte är straffbart att inneha en bild som skildrar vuxna som har sex med barn, om bilden har konstnärliga värden. Är det verkligen så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är lagligt att inneha en bild som skildrar vuxna som har sex med barn om bilden har konstnärliga världen.

En bild anses vara pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv som har syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. Undantag görs enligt praxis för bilder som innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden.

"Vetenskapliga eller konstnärliga värden" är inget som nämns i 16:10 a § utan är i sig en del av den definition som använts för att avgränsa vad som utgör en barnpornografisk bild i SOU 2007:54.

Den fullkomliga definitionen (av en barnpornografisk bild) lyder som följer:

"En bild som, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv".

Utgångspunkten är att en bild som inte har till syfte att påverka åskådaren sexuellt utan har vetenskapliga eller konstnärliga förtecken inte är att anse som pornografisk och således inte heller ska omfattas av straffbestämmelsen i 16:10 a §. Det du hört stämmer alltså.

Det går av naturliga skäl inte att säga i exakta termer vad som är eller inte är konstnärligt eller vetenskapligt utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96515)