FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/01/2018

Barnpornografibrott

Hej!

Det har under fler tillfällen kommit upp konton på snapchat där ungdomar lägger ut nakenbilder på underåriga och skriver även deras namn och adresser under bilderna. Det är alltså andra som tipsar och skickar in bilder som de lägger upp för alla att se. Vad är det som gäller rent juridiskt när det kommer till dessa typ av frågor?

Mvh

Orolig storasyster!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått din fråga rätt vill du veta vilket brott man kan göra sig skyldig till när man skickar eller publicerar nakenbilder på minderåriga. Utifrån beskrivningen i frågan tyder mycket på att ett barnpornografibrott har begåtts (se 16 kap. 10a § brottsbalken).

Att sprida, överlåta eller på annat sätt göra pornografiska bilder av barn tillgängliga för andra utgör barnpornografibrott. Det kan dessutom vara brottsligt att inneha eller titta på en barnpornografisk bild ifall det sker uppsåtligt. Med pornografisk bild menas bilder eller filmer som, utan att ha ett vetenskapligt eller konstnärligt syfte, framställer barn på ett utmanande sätt med sexuellt motiv. Med barn menas alla som är under 18 år men även äldre personer som inte fullbordat sin pubertetsutveckling.

Maxstraffet för barnpornografibrott är fängelse i två år. Om brottet bedöms som grovt är maxstraffet 6 år.

Mitt råd är att du anmäler dessa snapchat-konton till polisen.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare