Barnpornografi- sexuellt syfte

FRÅGA
Enligt regeringens proposition 1997/98:43 sid. 80 näst sista stycket är syftet med en framställning av ett barn i bild avgörande för om den bilden är pornografisk. Om ändamålet med framställningen "väsentligen" är att "påverka åskådaren sexuellt" kan det vara fråga om pornografi. Har framställningen andra syften än att påverka åskådaren sexuellt torde bilden inte vara pornografisk, enligt uttalandet.Fråga: Innebär detta att även bilder på barn som utför sexuella handlingar på sig själv inte anses pornografiska om framställningen har andra syften än att påverka åskådaren sexuellt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga, som jag tolkar propositionen, så omfattas inte konstnärliga bilder och verk av bestämmelsen om dessa bilder har andra syften än att påverkar åskådaren sexuellt. Bilder på barn som utför sexuella handlingar på sig själv eller på annan har sällan andra syften än att påverka åskådaren sexuellt, därför är det mer troligt att dessa bilder faller inom ramen för paragrafens tillämpningsområde och kan klassas som barnpornografi.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95720)