Barnkonventionen och barns rätt till ett hem

2019-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en betalningsanmärkning efter en jobbig vårdnadstvist. Nu har min son och jag flyttat runt i andrahand i 5 år och jag kan inte få kontakt pga av betalanm.jag har fast och trygg inkomst Hur är det med barnkonventionen och att inga barn ska behöva vara hemlösa?Finns det någon hjälp genom den för att få vår allmännytta som har lgh att ändå låta oss hyra?Tacksam för hjälpAnette
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I Barnkonventionens artikel 27 p. 3 anges att "konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra [rätten till levnadsstandard] och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder, och bostäder". FN:s Barnrättskommitté har i uppgift att se till att staterna följer konventionen och har uttalat att rätten till bostad bland annat innebär att det ska finnas en besittningsrätt till en bostad, något som skulle kunna tolkas som att barnet ges rätt till ett stadigvarande boende.

Sverige har ratificerat Barnkonventionen, vilket innebär att vi har förbundit oss att följa dess bestämmelser. Däremot blir den lag först år 2020. Barnkonventionen kommer därefter att ha samma rättsliga status som andra lagar och enskilda kommer kunna åberopa den i domstol. Idag finns tyvärr inte möjlighet för en enskild att stödja sin talan på en artikel i Barnkonventionen. Det korta svaret är att det förmodligen kommer att bli aktuellt att i framtiden angripa problemet med att barn blir hemlösa med hjälp av Barnkonventionen, men idag är det inte möjligt att driva en rättsprocess på grund av att Barnkonventionen anger att barn har rätt till ett hem.

Återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73748)