Barnets vilja vid val av boende

2017-08-08 i Barnrätt
FRÅGA
Jo min dotter bor nu hos sin mamma. Dottern är 11år snart 12. Det finns ett beslut hos tingsrätten att dottern ska bo hos mamman.Vi har gemensam vårdnad om dottern.Men nu vill dottern flytta till mig. Kan hon det mot sin mammas vilja? Mvh JB
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan vi konstatera att din dotter själv kan inte bestämma vart hon vill bo. Det är ni som vårdnadshavare, eller rätten som bestämmer det.

6 kap 2 a § första stycket föräldrabalken(FB) stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

I andra stycket samma paragraf står det att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid bl.a. barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna.

I tredje stycket samma paragraf står det att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Även om barnet inte bestämmer självt vart det vill bo så ska man självklart beakta barnets vilja när man tar beslut. HD har i sin praxis sagt att när barnet fyllt 12 år ska väldigt stor vikt läggas vid barnets vilja och i och med att din dotter snart är 12 år blir det i det här fallet viktigt att ta hänsyn till att hon vill bo hos dig.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med, 6 kap 14 a § första stycket FB. Andra stycket samma paragraf säger att föräldrarna själva får avtala om boendet om avtalet är skriftligt och godkänns av socialnämnden.

Om du tror att det är för din dotters bästa och hon har uttryckt att hon vill bo hos dig istället råder jag dig först och främst att tala med modern och försöka komma överens genom ett nytt avtal och om inte det går, ta hjälp av familjerätten. Kommer ni inte fram till en lösning kan du väcka talan i tingsrätten om att boendet för eran dotter ska ändras.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1750)
2021-08-04 Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

Alla besvarade frågor (94634)