Barnets vilja vid boende

2017-12-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, vi har en delad vårdnad utav våran son på 12 år. Han har haft det jobbigt och det har satt sig i skolarbetet också. Han har varit aggressiv och spydig mot alla och gör inte som lärarna säger. Och då har vi haft honom varannan vecka och lärarna har sagt att oftast när han kommer under mamma veckan som han oftast är otrevlig och i obalans.Nu har vi testat att han ska bo hos mig och hälsa på sin mamma varannan torsdag. Och denna vecka som har gått så har lärarna sett en otrolig skillnad och han är lugn och hänger med på lektionerna plus att han är snäll å lyssnar.Min son har sagt själv att han vill bo hos mig , men nu vill hans mamma ha honom som förut och det vill inte sonen.Han har skrivit till sin mamma om att han sköter skolan bra och att han känner sig bättre hos mig. Men hon vill prata med honom öga mot öga så hon kan övertala honom.Han blev jätte ledsen när hon inte svara på sonens sms. Min fråga är : kan min son bestämma själv vart han vill bo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 6 kap. 2a § FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I denna bedömning ska avseende fästas särskilt vid risken för att barnet far illa samt att barnet får en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Enligt samma paragraf stycke 3 ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det framgår av förarbetena till FB att barnets vilja främst ska beaktas som en fristående omständighet i förhållande till de andra bedömningspunkterna som jag nämnde ovan. När det är svårt att avgöra vad som är bäst för barnet kan barnets vilja vara avgörande för vilket beslut domstolen tar angående exempelvis boende eller vårdnad.

Barnets vilja behöver dock inte alltid vara styrande och det finns ingen uttalad åldersgräns i bestämmelsen. Det kan skilja mycket i mognad på två barn i samma ålder och därför måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Dock får barnets vilja större betydelse ju äldre och mognare barnet är. Ett litet barn kan ha svårt att överblicka konserverna över ett val och där bör viljan tillmätas måttlig betydelse. I NJA 1988 s. 448 ansåg HD att en 13-årig pojkes yttranden i en vårdnadsfråga skulle tillmätas stor betydelse. Pojken hade uttalat att han hellre ville bo hos en av föräldrarna.

Det är svårt att sätta någon generell åldersgräns eftersom det är så mycket mer än åldern som spelar in för att barnet ska anses moget nog att vara med och fatta beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Om jag får göra en bedömning så tror jag absolut att din sons vilja skulle tillmätas betydelse om det dessutom visar sig att han klarar av skolan bättre när han bor med dig.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?