Barnets vilja vid ändring av vårdnaden

2016-11-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan ett 15-årigt barn med skilda föräldrar som har gemensam vårdnad själv kräva ensam vårdnad till den ena föräldern? Barnet känner sig så illa behandlat hos den ena föräldern att hen känner sig obekväm och orolig över att bo tillsammans med denna. Spelar barnets egen vilja någon roll i en vårdnadstvist? Och behöver det fortfarande gå till på samma sätt genom domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få till en ändring från gemensam vårdnad till ensam vårdnad finns det två vägar att gå. För det första kan rätten enligt 6kap. 5§ Föräldrabalken på initiativ från någon av föräldrarna besluta om ändring av vårdnaden. Alternativt kan man enligt 6kap. 6§ Föräldrabalken avtala om ändring av vårdnaden, ett sådant avtal förutsätter givetvis att vårdnadshavarna är överens. Dessutom ska avtalet vara skriftligt och godkänt av socialnämden.

Barnets vilja i en vårdnadstvist ska tillmätas betydelse. Enligt 6kap. 2a§ Föräldrabalken ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Alltså skall det fästas större vikt vid större barns vilja än mindre barns. I lagen anges ingen exakt ålder för när barnets vilja ska respekteras och ges bestämmande inflytande över sin vårdnad. Däremot kan man ur praxis utläsa att viljan hos barn som är över 12 år och som har en normal mognad för sin ålder har tillmätts stor betydelse i vårdnadstvister. I ert fall är barnet 15 år och därmed skulle med största sannolikhet ert barns vilja tillmätas mycket stor betydelse vid en eventuell vårdnadstvist.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att barnet själv inte kan ändra vårdnaden utan det krävs att någon av vårdnadshavarna tar initiativ till det. Vidare tillmäts barnets vilja stor betydelse, framförallt när barnet är äldre. Till sist behöver ändringen inte ske genom domstol, utan om man som vårdnadshavare kan komma överens går det att ändra vårdnaden genom avtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85383)