FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/12/2014

Barnets vilja i umgängesbeslut

När bestämmer barnet på domstolen det gäller vid umgänge, hur gammalt ska barnet vara? Sen har jag en fråga, min ex man ljuger hela tiden på domstolen vad ska jag göra? Min son vill inte ha någon kontakt med pappan och min son är 11 år gammal. De två har inte haft någon kontakt i fem år nu. Nu igen vill min ex dra mig till tingsrätten och han följer inte de gamla domstols beslutet dvs varannan helg umgänge utan han bara slutade träffa min son.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Din fråga behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.

I Föräldrabalken 6:2 a 3 st framgår att i beslut om umgänge så ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det finns alltså ingen absolut åldersgräns utan domstolen gör en sammanvägning av barnets ålder och mognad för att avgöra om man ska ta hänsyn till barnets vilja. 

Gällande din andra fråga är det alltid svårt att förutspå hur det kommer att gå i en umgängestvist. Att din son inte vill träffa sin pappa samt att de inte har träffats på så länge och att fadern inte har följt det tidigare beslutet talar dock för att det kan bli svårt för fadern att få ett mer omfattande umgänge med sin son. Om du behöver mer juridisk hjälp i detta kan du boka juridisk rådgivning på en ort nära dig på http://lawline.se/boka. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?