Barnets vilja

2017-06-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan! jag har en dotter på 9år som inte alls vill bo hos sin pappa längre. ( vi har varannan vecka och gemensam vårdnad). Hon har under många år mått dåligt över hennes fars val av ny sambo. Pappan lyssnar ej på vad min dotter eller son vill. får hon välja själv redan nu att bo hos mig på heltid utan att pappan kan säga emot?/ Beatrice
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut rörande barnets umgänge och vårdnad. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskild vikt vid att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses. Föräldrabalken 6 kap. 2a§.

Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Sådana angelägenheter kan vara val av skola, boende och sjukvård, Föräldrabalken 6 kap. 11§. Enligt 13§ framgår det vidare att om barnet står under vårdnad av två personer/föräldrar, ska ett sådant beslut fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Detta innebär att beslut av ingripande betydelse kan inte fattas ensam av en vårdnadshavare, om inte är uppenbart att barnets bästa kräver det.

Du är inte tvungen att tvinga dina barn att träffa sin far. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. I regel brukar man tillmäta stor vikt vid viljan hos ett barn som fyllt 12 år. Barnets vilja ska sedermera beaktas även om barnet är yngre. Särskild vikt ska läggas som nämnt ovan om det fyllt 12 år. Detta ska även ske med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets vilja ska därför i aktuella beslut påverka beslutsfattandet, och vägas mot vad som faktiskt är det bästa för barnet.

Däremot ska man ha i beaktande vid sådana frågor då barnet uttalar sin vilja, hur det har blivit påverkat av sin förälder. Vid somliga fall då frågor om umgängessabotage kommer upp diskuteras ofta om en förälder har gjort tillräckligt för att tillgodose barnets nära umgänge med den andra föräldern. Umgängessabotage innebär att den ena föräldern har försvårat umgänge mellan barnet och den andra föräldern. I praxis ser man många fall då en förälder uppmuntrat eller inte försökt få sina barn att umgås med den andra föräldern, talat illa om den andra, alternativt undvikt att lämna över barnet då umgänge har bestämts.

För att undvika en sådan situation vid en eventuell vårdnadstvist, men även i övrigt tillgodose barnets bästa, är att barnet ska starkt motiveras och aktivt försöka få det att träffa sin andra förälder. I och med att din föräldern emellan. son fyllt 13 år kommer dennes egna vilja tillmätas betydelse. Ett förslag till umgänge för den andra föräldern är att börja med telefonsamtal alternativt annan kontakt barnet och föräldern emellan.

Sammanfattningsvis ska därför sägas att du ej behöver tvinga dina barn att träffa sin far. Däremot bör du motivera och göra din del för att få sonens behov tillgodosett. Det ska vidare sägas att beslut som detta ska barnets bästa vara det avgörande. Detta får man avgöra utifrån flertalet faktorer, exempelvis barnets mående och omgivning. Där ska även vägas in barnets egna vilja om mognadsgrad är uppfylld. Det är därför svårt i fallet att ge ett rakare svar än ovan. För vidare hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan.

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94364)