Barnets vilja

2017-02-26 i Barnrätt
FRÅGA
Måste jag tvinga min son att träffa sin pappa när han inte vill träffa honom min son är 13 år han bestämmer det väl själv det är ju barnets bäkta man ska utgå ifrån jag har ensam vårdnad om honom vill inte tvinga min son när han inte vill
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut rörande barnets umgänge och vårdnad. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskild vikt vid att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses. Föräldrabalken 6 kap. 2a§.

Du är inte tvungen att tvinga din son att träffa sin far. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. I regel brukar man tillmäta stor vikt vid viljan hos ett barn som fyllt 12 år. Däremot ska man ha i beaktande vid sådana frågor då barnet uttalar sin vilja, hur det har blivit påverkat av sin förälder. Vid somliga fall då frågor om umgängessabotage kommer upp diskuteras ofta om en förälder har gjort tillräckligt för att tillgodose barnets nära umgänge med den andra föräldern. Umgängessabotage innebär att den ena föräldern har försvårat umgänge mellan barnet och den andra föräldern. I praxis ser man många fall då en förälder uppmuntrat eller inte försökt få sina barn att umgås med den andra föräldern, talat illa om den andra, alternativt undvikt att lämna över barnet då umgänge har bestämts.

För att undvika en sådan situation vid en eventuell vårdnadstvist, men även i övrigt tillgodose barnets bästa, är att barnet ska starkt motiveras och aktivt försöka få det att träffa sin andra förälder. I och med att din föräldern emellan. son fyllt 13 år kommer dennes egna vilja tillmätas betydelse. Ett förslag till umgänge för den andra föräldern är att börja med telefonsamtal alternativt annan kontakt barnet och föräldern emellan.

Sammanfattningsvis ska därför sägas att du ej behöver tvinga din son att träffa sin far. Däremot bör du motivera och göra din del för att få sonens behov tillgodosett.

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88241)