Barnets vilja

2016-09-19 i Barnrätt
FRÅGA
När har barn rätt till att välja vilken förälder de vill bo hos?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn och föräldrar återfinns i föräldrabalken; nedan FB, se här.

I 6 kap. 2 a § FB heter det att alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska tas med fokus på barnets bästa. I 2 st i samma bestämmelse anges även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det viktigaste vid beslut om boende är således barnets bästa. Detta innefattar också att barnets vilja ska beaktas mer och mer ju äldre och mognare barnet är.

Det finns ingen fixerad ålder. Hänsyn ska tas till barnets vilja i relation till barnets ålder och mognad. Ett barn som är t.ex. 8 år eller yngre får inte lika stor hänsyn tagen till sin vilja som ett barn som är 15 år.

Detta med utgångspunkt i hur en domstol bedömer frågan. Förhoppningsvis behöver ingen domstolsprövning göras och frågan om barnets boende löses innan av föräldrarna och barnet tillsammans.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91320)