FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/01/2019

Barnets umgängesrätt med mor- och farföräldrar

Vi är farföräldrar. Efter ett elakt och dumt sms från vår svärdotter har hon ordnat att vi inte får träffa våra barnbarn 4 & 5 år gamla.

Dom har vuxit upp med mig och min man.

Dom ljuger till barnen och säger jag inte mår så bra när dom frågar efter oss.. Svärdotter gör livet surt genom att kontakta Polis att jag trakasserar henne på mobil. Elakheterna starta 29/10-2018 Sist vi såg tjejerna var 23/12-2018.

Då kom dom på fel dag och fira Julafton som var lovad att vara hos oss. Snälla skulle behöva hjälp om vad vi kan göra Hjärtat går i 1000 bitar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag uppfattar din information korrekt, utgår jag ifrån att du vill ha svar på vilka rättigheter man har som mor- och farföräldrar att få träffa sitt barnbarn.

Barns umgängesrätt regleras i 6 kap Föräldrabalken. En vårdnadshavare har ett ansvar att så gott som möjligt ge barnet en möjlighet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, 6 kap 15 § tredje stycket FB. Det finns dock ingen lagreglerad rätt att ha ett umgänge med sina barnbarn. I förarbeten framgår det dock att mor- och farföräldrar kan vara sådana personer som står barnets särskilt nära och som vårdnadshavaren ska försöka ge barnet möjlighet att träffa.

Om man vill ha ett umgänge med sitt barnbarn och kan inte komma fram till en lösning med vårdnadshavare så kan man vända sig till Socialnämnden. Socialnämnden kan fatta beslut om talan ska väckas i domstol, 6 kap 15 a § FB.

Det framgår av förarbetena att Socialnämnden har anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns förälder, speciellt om det tidigare har funnits en nära och god relation mellan mor- eller farförälder och barnet och det skulle påverka barnet negativt om den kontakten gick förlorad. Det liknar den situation som du beskriver att ni befinner er i, vilket skulle kunna tala för att ni har en chans att få hjälp av Socialnämnden för att få ett umgänge. Enligt förarbetena till lagen ska dock Socialnämnden göra en objektiv bedömning mellan å ena sidan att barnet utsetts för domstolsprocesser, umgängesutredningar som skulle kunna påverka barnet negativt å andra sidan de fördelar för barnet med vad ett umgänge med mor- och farföräldrar.

När det gäller påstående om trakasserier krävs det att den part som påstår det kan presentera stark bevisning för det. Domstolen ska inte ta hänsyn till sådana påståenden i sin bedömning utan att det är bevisat.

Om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge vid domstol kan beslutet tyvärr inte överklagas vilket framgår motsatsvis av 16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Man har emellertid rätt att begära omprövning av beslutet, 27 § förvaltningslagen det vill säga att Socialnämnden prövar beslutet igen.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000