Barnets umgänge med förälder

2013-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min sambo har en dotter, som är 5,5 år gammal från sitt tidigare förhållande. Jag o min sambo har en son tillsammans som är 1,5 år gammal. Vi bor och arbetar i Karlstad. Jag har mina föräldrar samt syster boendes i Luleå, som ligger ca 120 mil ifrån oss. Eftersom vi ska döpa vår gemensamma son när vi besöker min släkt tänkte vi ta en lite extra lång ledighet i samband med julfirandet. Det som ställer till det lite är att vi då kommer tillbringa tid med min sambos dotter under två helger - sambons dotter brukar nämligen träffa sin far varannan helg. Dottern vill jättegärna följa med och jag och min sambo tycker såklart att hon ska vara med när lillebror döps. Frågan jag har är: Har vi rätt att ta med dottern till Luleå trots att hennes far anser att hon ska vara med honom? (I normalfallet bor dottern hos oss under veckorna samt varannan helg. Dotterns far arbetar i Norge under veckorna. Han brukar även tillbringa tid med dottern varje fredag, fastän att det inte är "hans" helg.)
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Nu vet jag inte exakt hur vårdnadssituationen ser ut elleröverenskommelsen angående umgänget med barnets far, men jag ska försöka besvarafrågan så gott jag kan.

I det fall att din sambo och barnets pappa har gemensamvårdnad om barnet så är båda vårdnadshavare. Som vårdnadshavare har man rättoch skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter,när man gör detta ska man alltid beakta barnets ålder, utveckling och vadbarnets själv faktiskt vill, detta framgår av 6 kap 11§ Föräldrabalken. När detkommer till att avgöra sådana saker som vårdnad, boende och umgänge ska alltidbarnets bästa vara avgörande enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken. Vidare säger 2st.2p. i samma § att man särskilt ska fästa avseende vid barnets behov av en näraoch god kontakt med båda föräldrarna och även här ska hänsyn tas till barnetsvilja, barnets ålder och mognad.

Den förälder som har barnet boende hos sig, i detta fall dinsambo har om de har gemensam vårdnad skyldighet att lämna upplysningar somfrämjar umgänget, 6 kap 15§ 4st Föräldrabalken, om inte särskilda skäl talaremot det. Detta gäller viktiga upplysningar som barnets skolgång, läkarbesök,kamratrelationer och fritidsintressen. Det är din sambo och barnets pappa somgemensamt har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarnatillgodoses.

Nu vet jag inte umgänget är en gemensam överenskommelse somträffats av dem själva, mellan din sambo och barnets pappa eller om umgängetsom det ser ut nu är bestämt genom ett avtal där Socialnämnden har hjälpt till.Vilket de kan göra enligt 6 kap 17a Föräldrabalken. En förälder kan också fåett umgängesschema fastställt i tingsrätten enligt 6 kap 15a§ Föräldrabalken.Skulle din sambo och barnets pappa ha ett sådant avtal eller fåttumgängesschemat fastställt i rätten kan barnets pappa vända sig till och begäraatt få beslutet verkställt.

Om båda vårdnadshavarna, föräldrarna har svårt att kommaöverens om frågor gällande barnet har man rätt att få hjälp av socialtjänsten ikommunen genom samarbetssamtal, 5 kap 3§ Socialtjänstlagen.

Sammanfattningsvis är det som ovan sagts att beslutengällande umgänge ska tas gemensamt av din sambo och barnets far om de hargemensam vårdnad. Här bör man se till barnets bästa och att god kontaktupprätthålls med de båda föräldrarna. Har ni ett avtal eller är umgängesschemafastställt i rätten kan barnets pappa vända sig till rätten för att få igenombeslutet. Men det bästa för barnet är om de båda kan prata och försöka komma överens och hitta en lösning. Kanske kan barnet vara hos pappan två helger efter detta osv. Behöverman hjälp att samarbeta kan man få det av socialtjänsten.

 

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen


Sofia Lilja
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)