Barnets rättigheter - ålder

2016-01-29 i Barnrätt
FRÅGA
Finns det någon specifik ålder för när barn får rätt att säga till och att de får betydelse?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Man kan säga att barn generellt sett vid 13 års ålder kan få yttra sig i rättsliga familjesammanhang, dvs. i vårdnadstvister och vid yttranden om vars barnet vill bo vid separation/skilsmässa etc.

Det har dock fastslagits i rättspraxis att det beror på barnets mognad och på omständigheterna i fallet (som exempelvis förälders påverkan etc.)

Barnets bästa regleras i 6 kap. 2a§ Föräldrabalk

Jag hoppas det här var till hjälp

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80701)