Barnets rätt till umgänge med förälder

2017-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om man har delad vårdnad men barnet är hos fadern varannan helg ,barnet ät tio år.kan pappan bestämma på egen hand att barnet ska vistas ändast en helg hos honom fast man inte är ense . Hans motivering är att dottern vill vara med sina vänner där mamman bor . Och till mamman säger barnet att hon inte vill höra pappan och hans fru gnabbas hela tiden . Jag mamma har inte möjlighet att ha henne alla helger på grund av jobb helger och endast mormor vid livet som inte orkar ha henne jämt . Viket pappan hävdar inte är hans problem. Så hur löser jag detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

När det kommer till vårdnad och umgänge med ens barn är det alltid barnets bästa som är i fokus. Det finns därför inget i lagen som stadgar ena förälderns rätt att träffa barnet utan snarare barnets rätt att träffa sina föräldrar utifrån barnets behov. Utgångspunkten är att barnets bästa är att träffa båda föräldrarna. Barnet ska därför ha rätt till umgänge även med den förälder som barnet inte bor med. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till så att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken (FB).

6 kap 15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden.

I första hand är det såklart bäst att försöka reda ut detta er föräldrar emellan och försöka komma överens om vilket som är bäst för barnet. Ni kan upprätta ett skriftligt umgängesrättsavtal er emellan där det framkommer hur många dagar dottern ska spendera med vardera förälder. Ett sånt avtal kan se väldigt olika ut och det finns inga innehåll eller andra formkrav annat än att båda föräldrarna ska skriva under.

Om ni inte kan komma överens rekommenderar jag att ni vänder er till familjerådgivningen i er kommun, där kan ni få hjälp med familjeärenden, som till exempel att upprätta ett umgängesavtal. Kan ni inte nå en överenskommelse genom familjerätten rekommenderar jag att ni kontaktar ett juridiskt ombud för vidare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?